Konsten att lära sig svetsa är ett av nio projekt finansierade av Skolforskningsinstitutet som nu går att läsa mer om på Skolforskningsportalen. Projektet finansierades av Skolforskningsinstitutet mellan 2018-2020. Medverkande forskare i projektet är Nina Kilbrink (projektledare), Stig-Börje Asplund och Jan Axelsson