11 april är det dags för nationell alumniträff för yrkeslärare.

Denna gång är det Sandra Carlsson HV som presenterar:   

Allt ifrån sociala medier till läroboken i min verktygslåda – hur väljer jag ut relevant undervisningsmaterial för mina elever? 

Inbjudan kommer snart. Notera datumet så länge ni som är intresserade.