På denna sida presenteras en undervisningsmodul, en undervisningsresurs, för att undervisa om migration på mellanstadiet. Undervisningsmodulen utvecklades inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet 2017-2021 och med bas vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet. Modulen har fokus på årskurserna 4-6 men kan också användas i andra delar av grundskolan.

“Safe Passage”. Ingången till en migrationsmottagning, Lesbos 2017.

.