Detta är en gruppdiskussionsövning som eleverna kan göra själva, kanske som en utvärderande slutuppgift av hela modulen.

Övningen handlar om Isabella, Miroslavs och Peters syster, som bor i London. I samband med Brexit ställs allt på sin spets. Ska hon bo kvar eller flytta tillbaka till Polen och hem till familjen? Denna övning påminner mycket om moment 3, om än det här handlar det om ett framtidsperspektiv. Hur ska Isabella handla?

Dokument: