Detta moment rör migration som samhällsfenomen. Här får eleverna arbeta med statistik och annat webbaserat material för att de ska få en bild av migrationens omfattning och de starkaste migrationsströmmarna nationellt och globalt.

Dokument: