I detta moment får eleverna fundera på varför man migrerar, vad som formar ett sådant beslut.

Det får eleverna göra genom att stifta bekantskap med den tidsgeografiska ansatsen som ett sätt att visa grafiskt hur en människan röra sig i tid och rum. (I handledarnyckeln, version 2, moment 3 finns länk till enkel lärarfilm som introducerar den tidsgeografiska teoribildningen.) Eleverna ska göra en enquiry-övning där de ska försöka resonera sig fram till möjliga svar genom att analysera ett antal källor. Fallet som eleverna ska arbeta med är Isha och varför hon migrerade till Kuwait.

Dokument: