I det här momentet lyfts frågan kring varför människor migrerar, vilka orsaker som kan finnas till det!

Eleverna får här arbeta med två övningar. Avstamp tas i två migrationsbiografier, bröderna Peter och Miroslav. Vad formade deras migrationsbeslut? Detta är den övergripande fråga eleverna ska försöka besvara med hjälp av ett antal källor. Den första övningen är lärarledd för att eleverna ska förstå hur de ska arbeta. Sedan är det tänkt att de i grupp själva ska lösa den andra övningen.

Dokument: