Under det första passet är det tänkt att eleverna ska få en förståelse för migration som fenomen, detta görs genom två övningar.

I den första övningen ska eleverna lista ut hur människan spridit sig över jorden. Poängen är att de ska få förståelse för att migration inte är något nytt fenomen. Migrera har människan gjort sedan dess födelse.

I den andra övningen möter eleverna fem personer i olika åldrar och från olika länder som migrerat på olika sätt. Här ska eleverna se att det finns olika motiv till att migrera. Notera att termen migration inte ännu har introducerats i övningarna, utan det talas mer allmänt om att flytta. Begrepp och termer uppmärksammas sedan i moment 2. De fem personerna och deras migrationsbiografier har konstruerats med utgångspunkt i forskning, tänkta att exemplifiera de de en typ av migrationströmningar som är vanliga idag. Dessa fem personer och deras migrationsbiografier återkommer i flera av de kommande övningarna.

Dokument: