Ingångsövningens syfte är att introducera temat. Det görs genom två korta övningar.

Den första övningen behandlar migration ur ett historiskt perspektiv. Eleverna ska få en förståelse för att människan migrerat sedan dess att den uppstod. Den andra övningen är lärarledd och handlar om att lyfta elevernas förkunskaper om migration.

Dokument: