Här möter eleverna fyra begreppspar som är centrala för att de ska kunna komma vidare och fördjupa sin förståelse kring migration som samhällsfråga

Begreppsövningar utgår från en film där de fyra begreppsparen introduceras. Eleverna ska i övningarna själva använda begreppen genom att relatera dem till de fem personerna och deras migrationsbiografier eleverna mötte i moment 1.

Dokument: