I det avslutande momentet ska eleverna på basis av de de lärt sig fundera över vilka betydelser som migrationen kan få.

Fokus ligger i detta fallet på migrationens betydelse i ett lokalt sammanhang. Utgångspunkten är här Filipstad. Övningen finns i två varianter. Den första delen som beskriver migrationsmönster historiskt utifrån statistik är dock gemensam. Den ena varianten innehåller en fyrahörnsövning. I denna ska eleverna ta ställning i fyra olika dilemman. Denna övning kan upplevas som personlig, därför utvecklades en annan variant. I denna ska eleverna inte själva ta ställning utan istället resonera och rangordna redan givna argument kring dilemman. Under projektet föll fyrahörnsuppgiften mycket väl ut, men det är en övning som kräver att man arbetat med migrationsfrågan under lång tid som gör det möjligt att inta en nyanserat förhållningssätt.

Dokument: