Vi som var forskare i projekt är alla verksamma vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet. Vi är djupt involverade i Karlstads universitets lärarutbildning. Där undervisar vi bland annat sedan många år på SO-kursen för blivande mellanstadielärare. Resultaten från projektet har integrerats i utbildningen.

Gabriel Bladh, docent i kulturgeografi och professor i samhällsvetenskapernas didaktik, geografididaktik.

Sara Blanck, under projektet doktorand, men numera Fil. Dr i pedagogiskt arbete, samhällskunskapsdidaktik.

Martin Jakobsson, Fil. Dr i pedagogik, samhällskunskapsdidaktik.

Martin Stolare, professor i historia, historiedidaktik, projektledare