Hösten 2016 fick vi medel från Skolforskningsinstitutet för projektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6 ”. Det var också första gången Skolforskningsinstitutet lyste ut medel. Projektet kom dock på allvar först igång 2017 och avslutades 2021. Projektet var placerat vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) och var samtidigt en del i utvecklandet av den interdisciplinära ämnesdidaktiska forskargruppen ROSE (Research subject specific education), Karlstads universitet. Under projekttiden har projektets resultat presenterats och diskuterats vid flera nationella och internationella konferenser.