Två versioner av undervisningsmodulen kom att utvecklas. Med utgångspunkt i de erfarenheter vi drog av iscensättandet av den första versionen kom en andra version att utvecklas.

Variant 1 av modulen. Lite mer omfattande tidsmässigt.
Variant 2 av modulen. Lite mer avgränsat samtidigt ett tydligare fokus på tidsgeografiska perspektiv.