I projektet utvecklades en första modul eller undervisningsresurs. Denna utvecklades tillsammans av forskarna och de medverkande lärarna. Övningarna testades i lärarnas klassrum, innan dess hade dock övningarna i tidigare versioner utprövats i mindre elevgrupper på andra skolor.

På menystrukturen återfinns material som kan användas i undervisningen. För de flesta övningarna finns lärarhandledningar, kallat handledarnycklar, dessa ger förslag på hur materialet kan användas. Vi har valt att tala om moment snarare än om lektioner för att momenten kan spänna över mer än en lektion.

Version 1. Modulen består av ingångsövningar samt fyra moment som lyfter centrala dimensioner i migration som samhällsfråga.