Nedanstående inbjudan kommer från Kollegiet för yrkeskunnande (Susanne Gistavsson och Ingela Andersson) vid Göteborgs universitet.

Seminariet är öppet för alla och genomförs i Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68490856382 Torsdag 16/5 kl. 14.30-16.00

Lisa Gannå och Karin Sandwall från Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet berättar om ett utvecklingsarbete. Seminariet handlar om språk- och yrkeslärares dilemman och vilka bedömningsformer som kan sägas vara arbetslivsrelevanta

Länk till Lisas och Karins material.

Varmt välkomna