Kul att du hittat hit!

Bloggen är alldeles ny och kommer uppdateras efter hand. Här är tanken att vi som arbetar med, samt forskar om, yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning vid Karlstads universitet skall informera om såväl våra egna forskningsprojekt som annat av intresse på fältet.