Hamid Asghari är månadens forskare på Pedagog Värmland.

Läs mer här:

Pedagog Värmland | Artikel | Månadens forskare – Hamid Asghari (pedagogvarmland.se)

Hamid Asghari. Foto: Cathrine Andersson Busch