Bild från Federal Institute for Vcational Education and Training

Federal Institute for Vocational Education and Training har tagit fram en yrkesutbildningsordlista s.k. VET-glossary med engelska termer och glosor som används inom (tyska)yrkesutbildningsområdet som kan vara av intresse för alla som är intresserade av yrkesutbildning i ett internationellt perspektiv.