Karlstads universitet stod 23-24 november värd för den 16:e konferensen om Livsberättelseforskning. Forskare inom sociologi, historia, socialt arbete, pedagogik och pedagogiskt arbete från Sverige och Norge deltog i konferensen och presenterade sin forskning där intervjupersoners berättelser om sina liv samt olika aspekter av det intervjupersonerna har varit med om stod i centrum. Yrkesutbildningsforskarna Hamid Asghari och Anna Öhman var bland dem som anordnade konferensen.

Deltagarna vid Livsberättelseforskningskonferensen 23-24 november 2023

Vid konferensen presenterade också Hamid Asghari sin pågående forskning om Vuxna elevers berättelser om yrkeskunnande och valet av yrkesutbildning och yrke. Asgharis studie försöker svara på relationen mellan vuxna elevers yrkeskunnande från tiden före yrkesutbildningen och deras val av yrkesutbildning och yrke utifrån ett life course perspektiv inom den utbildningssociologiska kontexten.

Hamid Asghari presenterade sin forskning vid Livsberättelsekonferensen

Konferensen om Livsberättelseforskning anordnas varje år med olika svenska lärosäten som värdar. Den 17:e konferensen om Livsberättelseforskning kommer att äga rum 21–22 november 2024 vid Linköpings universitet.