Här kommer en påminnelse om Yrk-seminariet den 5 december, 13:00-15:00. Då presenterar Anneli Wiker från Karlstads universitet sin licentiatavhandling, Skriftligt eller muntligt?: Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Avhandlingen nås via länken: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288003/FULLTEXT02.pdf

Efter presentationen diskuterar vi gemensamt utifrån ett yrkesutbildningsperspektiv.

Vi har bokat lokal 3D 512a, men det går även bra att ansluta till zoom – kontakta Hamid Asghari för länk.

Hälsningar

Hamid och Annelie