Keep on Teaching

Uppdateringar:
2020-09-02: Länk till intranätet och översikt över samtliga workshopar.
2020-06-18: Ny workshop: Om rösten som verktyg vid föreläsningar online och i sal
2020-06-17: UPE tipsar om workshops utanför KAU
2020-06-15: Nya workshopar om Zoom och Canvas
2020-06-08: Workshops v. 24 + 25


Nu är vi i en ny och ovan situation och behöver snabbt ställa om från campus och fysiska möten till distansarbetsformer. Vår uppgift är att hålla igång undervisningen så att studenterna kan genomföra sina utbildningar så långt det bara är möjligt. Vid Karlstads universitet har vi goda resurser för att göra det. Du kan i hög grad och relativt snabbt ersätta föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar med arbete via Canvas, Zoom, KauPlay och våra andra tjänster. Men det kan behövas att du tänker om en del.

Universitetspedagogiska enheten tillsammans med IT-avdelningen stödjer dig i omställningen och denna sida är ett led i detta arbete.
Sidan kommer att uppdateras fortlöpande.

Målet är fortsatt undervisning

Den här sidan är skapad för att hjälpa dig som lärare vid Karlstads universitet att i en akut situation ändå kunna fortsätta undervisa så att studenterna kan fortsätta studera och lära. Våra tips, strategier, verktyg och resurser nedan är inte tänkta som en komplett lektion i distansundervisning. Meningen är att ge stöd för en snabb övergång från campus till distans.

 • Vänta inte. Det krävs mer förarbete för att skapa distansundervisning.
 • Välj enkla lösningar. Vi bör acceptera enkla och provisoriska lösningar just nu.
 • Visa tolerans och var flexibel. Det kommer inte att bli perfekt direkt.
 • Studenterna kommer att vara extra stressade. Visa att du anstränger dig för att få saker att fungera. Det räcker långt.
 • Hjälp varandra. Det här har vi inte varit med om förut. Nu är tid för samarbete.

Kommunicera med studenter

Kommunicera frekvent och konsekvent med dina studenter när du övergår från Campus till distans. Om du redan har en invand kommunikationsväg/plats för att kommunicera så fortsätt använda den. Om du inte har det är det viktigt att hitta en tydlig struktur för det. Hoppa inte mellan olika sätt att sprida information, håll dig till ett sätt. Då vet studenterna var de kan söka information.

Här är några tips:

 • Använd Canvas-funktionen Anslag för att enkelt sprida information till alla studenter i en viss kurs.
 • Uppmana studenterna att ställa in i sin Canvasprofil att de vill ha notifikation via e-post när det kommer ny information. Då är de trygga i att inte missa något viktigt som berör dem.
 • Bestäm fasta tider när dina studenter kan träffa dig i Zoom för att ställa frågor.
 • Lägg in uppgift om din egen Zoom-länk i din profil i Canvas. Då är det lätt för studenterna att hitta dig när ni har möten.
 • Skapa en Diskussion i Canvas där studenter kan ställa allmänna frågor. Gör som rutin att gå dit varje dag för att se vilka frågor de behöver få svar på.

Dela material med studenter

Använd Canvas för att dela material med studenterna.

Tänk på att många studenter använder sina mobiler för att ta del av materialet. Genom att strukturera ditt material tydligt underlättar du åtkomsten till det.

Här är några tips:

 • Sidor i Canvas är att föredra uppladdade dokument.
 • Om du måste delar dokument, skapa tydliga namn på filer som du ska ladda upp. Låt filnamnet berätta vad filen innehåller.
 • Använd gärna pdf-format för delat material. Det går att öppna i de flesta situationer och det tar ofta mindre lagringsutrymme. I till exempel PowerPoint och Word kan du alltid spara som pdf (välj “Spara som”  och sedan pdf-format i listan under fältet där du skriver filnamn) eller skriva ut som pdf (Välj pdf som skrivare i Skrivut-menyn).
 • Skapa mappar under Canvas-menyn Filer för ditt material. Det underlättar överblicken, särskilt om ni är fler lärare i kursen, om ni jobbar med fler delkurser eller strukturerar materialet i studieveckor.
 • Länka in filerna i Canvas på sidor eller i moduler. Det är bättre än att göra menyn Filer tillgänglig för studenterna: Du kan kommentera filerna på sidan/modulen och du kan välja när och vilka filer studenterna ska få tillgång till. Om menyn Filer är tillgänglig för studenterna så är alla filer synliga så snart de laddats upp. Vill du det?
 • Meddela studenterna (använd Anslag) när det finns ny information att tillgå.

Föreläsa online – Spela in eller live

Du kan antingen spela in en föreläsning eller föreläsa live. Att på förhand spela in en föreläsning är ett bra alternativ med många fördelar. En förinspelad film kan delas i Canvas så att studenterna kan se den när det passar dem. De kan också se videon flera gånger eller spola tillbaka om någonting är oklart.

Tips för att spela in video:

 • Spela in direkt på din laptop. För enkla undervisningsfilmer duger kamera och mikrofon i din laptop utmärkt. Men testa först, så att du vet att hela processen med inspelning och att ta hand om den inspelade filmen fungerar.
 • Gör filmen kort. Dela upp längre föreläsningar i flera korta filmer. Undvik inspelningar som är längre än tio minuter.
 • Var tydlig med vad filmen handlar om. Inled med bild som anger innehållet, eller berätta det tydligt i början.
 • Intill där studenten hittar filmen bör du ange i text vad den handlar om (och hur lång den är).
 • Använd bilder som stöd för ditt prat. Men gör inte bilder som fungerar som ett slags kompendium, med massor av text. Det förvirrar mer än det hjälper studenten! Det du behöver är stödord så att studenten får hjälp att hålla tråden.
 • Träna. Skriv ett stödordsmanus och träna det framför kameran innan du spelar in. Då får du också veta hur lång filmen kommer att bli.
 • Gör om. Om det inte blir bra första gången, gör om. Om filmen är kort så gör det inte så mycket att du får pröva ett par gånger innan du är nöjd. Och eftersom filmen kan användas flera gånger, så tar du igen tiden när du sedan inte behöver spela in igen.
 • Du kan hålla ganska högt tempo. På film kan du prata litet fortare än du skulle gjort i en lektionssal, bara du gör tydliga pauser då och då. Går det FÖR fort så kan studenten spola tillbaka, går det för långsamt blir det däremot tråkigt.
 • Det behöver inte bli perfekt. Det duger om det är användbart i det sammanhang där det ska användas.

Spela in föreläsning i Zoom – tips att tänka på av Åsa Kronkvist, HKR

Föreläsa online live med Zoom

Zoom är ett bra alternativ för livemöten med video och ljud och samarbeten av olika slag. Verktyget har även en chattfunktion och möjlighet att dela in deltagare i grupper. Man kan delta via dator eller mobiltelefon. Du kan dessutom trycka på inspelning för att skapa en film av mötet. (Obs. GDPR: Glöm inte att deltagarna i mötet måste vara medvetna om att de spelas in.)

Kaltura Capture

Kaltura Capture är ett verktyg för att spela in video direkt vid din dator. Du kan enkelt spela in dig själv och bilder som du visar på din datorskärm via datorns kamera. Filmen laddar du upp till KauPlay direkt från programmet. Därifrån kan du länka filmen till en sida i Canvas där studenterna kan se den.


Examinera online

Rektor har den 17 mars 2020 tagit ett beslut om examination och undervisning som innebär att förändringar i examinationsform får göras även i fall där det innebär annan examinationsform än den som anges i kursplanen. Prefekt kan godkänna sådana förändringar med omedelbar verkan. All examination som kräver fysisk närvaro på campusområdet av lärosätets studenter planeras om till form som inte kräver det. Universitetet övergår till att undervisa på distans i alla våra utbildningar.

 

 

Att föra över examination från campus till online innebär i många fall att man måste göra om examinationsformen, inte bara försöka göra samma som på campus fast online. Vi har samlat några exempel på lösningar, bland annat hur man ersätter seminarier, presentationer, salstentor, information om Wiseflow och rättssäker identifiering av student, mm.:


Labbar, grupparbete och annat projektbaserat arbete

Vissa typer av undervisning är svåra att genomföra på distans, till exempel laborationer, viss bildundervisning eller andra aktiviteter där man behöver speciella typer av material. Man måste acceptera att allt inte kan genomföras på lika bra sätt som man planerat för. Men genom att utgå från kursens lärandemål kan man försöka hitta alternativ att lära samma sak, även om det sker på andra sätt. Kan annat material användas för att öva inför en laboration? Kanske kan du ta med din laptop med Zoom till labbet och låta studenterna observera eller vägleda arbetet?

 

 

Planera online-möten via Zoom för att diskutera olika frågeställningar med dina studenter i realtid (synkront) eller skapa diskussioner i Canvas där studenterna kan diskutera frågeställningarna asynkront.

Mötesrum i Zoom för studentgrupparbete

När studenterna delas in i studiegrupper och behöver samarbeta online, kan de göra det på egen hand i Zoom. En student kan skapa ett eget mötesrum i Zoom (en länk) som sedan alla studenter i studiegruppen kan använda. Gruppmedlemmarna klickar på länken (dela den via epost), precis som när vi lärare bjuder in till ett Zoom-möte.

UPE kan dessutom skapa anpassade digitala speciallösningar med hjälp av sola.kau.se, våran egen WordPress multisite, samt andra digitala verktyg.

Diskutera gärna dina behov med oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning.

 

Hitta verktyg och annat stödmaterial

Material som du kan dela med dina studenter

Teknisk support


2020-06-01: Webinarium för programledare/kursansvariga: Träffa Björn Liljeqvist och tala om studieteknik
2020-05-29: Workshop i två delar för dig som är program-/kursansvariga och våndas inför en programstart online
2020-05-25: Workshops vecka 22

2020-05-15: Workshops vecka 21
2020-05-07: Workshops vecka 20
2020-04-30: Workhops vecka 19
2020-04-23: Workshops vecka 18
2020-04-17: Workshops vecka 17
2020-04-15: UPE tipsar utanför KAU
2020-04-08: UPE tipsar utanför KAU
2020-04-06: Workshops online vecka 16 + 17
2020-04-01: Ny videoinstruktion: Spela in föreläsning i Zoom
2020-04-01: Workshops online, vecka 15
2020-03-27: Workshops online, vecka 14
2020-03-24: Lagt till länkar under “Material som du kan dela med dina studenter” (under rubriken “Hitta verktyg och annat stödmaterial”)
2020-03-20: Mer information om examination. Avsnitt om ”Labbar…” kompletterad med information om studenters grupparbete i Zoom.