Håll igång undervisning, examinationer och möten med Keep on teaching!

Vi är fortfarande i en ny och ovan situation där vi behöver ställa om från campus och fysiska möten till distansarbetsformer, digital undervisning och examination. Universitetspedagogiska enheten tillsammans med IT-avdelningen stödjer dig i omställningen och denna sida: Keep on teaching är ett led i detta arbete. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande.

Vi hjälper dig att hålla igång undervisningen så att studenterna kan genomföra sina utbildningar så långt det bara är möjligt. Vid Karlstads universitet har vi goda resurser för att göra det. Du kan i hög grad och relativt snabbt ersätta föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar med arbete via Canvas, Zoom, KauPlay och våra andra tjänster. Men det kan behövas att du tänker om en del.

Målet är fortsatt undervisning

De tips, strategier, verktyg och resurser som finns tillgängliga här på Keeponteaching är inte tänkta som en komplett lektion i distansundervisning. Meningen är att ge stöd för en relativt snabb och smidig övergång från campus till distans.

  • Vänta inte. Det krävs mer förarbete för att skapa distansundervisning.
  • Välj enkla lösningar. Vi bör acceptera enkla och provisoriska lösningar just nu.
  • Visa tolerans och var flexibel. Det kommer inte att bli perfekt direkt.
  • Studenterna kommer att vara extra stressade. Visa att du anstränger dig för att få saker att fungera. Det räcker långt.
  • Hjälp varandra. Det här har vi inte varit med om förut. Nu är tid för samarbete.