Smartare undervisning med AI Magazine

Möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens (AI) har väckt stor uppmärksamhet i utbildningssektorn. AI används flitigt, men mycket är fortfarande okänt och det finns många missuppfattningar. Det är dags för en tidning om AI som bidrar med information och inspiration för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning!

Tidningen “Smarter education with AI” innehåller praktiska tips för din undervisning, intervjuer och mycket annat.

Läs “Smarter education with AI” från Npuls september 2023.

The new magazine Smarter Education with AI

  Kompetensutveckling

  Du, universitetsläraren, har givetvis det yttersta ansvaret för din egen kompetensutveckling, från att uppnå kraven för behörighet och sedan vidare. UPEs roll är att stödja dig som är universitetslärare i din vardagspraktik och utveckling som lärare. Vi finns på Inslaget > Utbildning & forskning> Universitetspedagogiska enheten.

  Många olika former

  Den tidsmässigt största delen av UPEs verksamhet är olika slags aktiviteter för att genomföra kompetensutveckling för lärare:

  UPE hanterar också stödet kring flera av de IKT-verktyg som finns tillgängliga för lärare vid universitetet. På Inslaget finns en sida som beskriver de stödsystem universitetet har för utbildning och forskning.

  Och den här webbplatsen som du besöker just nu är en del av vårt stöd till dig.

  UPE ansvarar också för universitetsbibliotekets ämnesguide för högskolepedagogik. Där hittar du ett urval läroböcker, aktuell forskning och andra källor till kunskap om högskolepedagogik.

  Nyheter

  UPE ger regelbundet ut ett digitalt nyhetsbrev med nyheter, aktuella aktiviteter, förändringar, lästips och annat som du kan ha nytta av. (Maila upe@kau.se för att komma med på sändlistan!)

  Och du hittar alla aktiviteter som är på gång i UPEs kalendarium (du finner den längst ned på den webbsidan).

  Behörighet och meritering

  En annan del av UPEs ansvar är att hantera validering av behörighetsgivande universitetspedagogisk utbildning och processen för att nå meritering som lärare.

  UPE är dina kollegor – bokstavligen

  UPE arbetar via ett litet antal medarbetare särskilt knutna till enheten, men framför allt genom att många verksamma lärare deltar som kursledare, workshopsledare och ledare för andra former av kollegialt utbyte och utveckling. Vi anstränger oss för att vara relevanta och lyhörda och stimulera till kollegialt samarbete över hela universitetet.

  Vi är lätta att få kontakt med

  Hittar du inget i det färdiga utbudet, så hjälper vi gärna till med råd och förslag. Kanske vi kan lotsa dig till vad våra kollegor vid andra universitet gör? Eller kanske har du behov och idéer som kan leda till något helt nytt? Adressen är alltid upe@kau.se.