Utveckla dig

Workshops

UPE erbjuder flera olika workshops som kan underlätta för dig som vill gå från campusundervisning till onlineundervisning. 

Kurser

Universitetspedagogiska enheten har ett övergripande ansvar för kompetensutveckling inom universitetspedagogik och -didaktik vid universitetet. Enhetens huvuduppdrag är att, utifrån en akademisk plattform, bidra till ökad kvalitet och kunskapsutveckling inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Verktyg

Universitetspedagogiska enheten (UPE) erbjuder flera olika typer av digitalt stöd och digitala system. Just nu är Mentimeter och vårt bloggverktyg sola@kau särskilt aktuella. Kontakta oss om du eller några på ditt ämne är intresserade av att veta mer om dessa verktygen. Vi kan exempelvis besöka er under ett ämnesmöte eller arrangera en workshop.