Utvärdering

Hur gick kursen? Fungerade det som vi hade föreställt oss? Vad upplevde studenterna? Kursutvärdering med input från studenter är ett av de viktigaste instrumenten för att förbättra undervisningen.

Berättelse: Följ en distansstudent

Projektet Följ en distansstudent följde under pandemi-vårterminen 2020 studenter som läste utbildningar på distans och kartlade deras upplevelser och behov. Målet var att under höstterminen 2020 kunna utveckla pedagogik och tekniska pedagogiska hjälpmedel inom distansundervisningen. Studenternas upplevelser handlade om ensamhet, svajande teknik och själva distansformen. (Video, 45 min.)En enkätundersökning av Karlstads studentkår om studentupplevelser under pandemin redovisas […]

Torgny Roxå om att förbättra undervisningskultur

I sin presentation vid UPEs konferens Redefining Learning Spaces 2021 delade Torgny Roxå med sig av sina erfarenheter från att utveckla akademisk undervisningskultur vid Lunds universitet. Det handlar en hel del om att använda studenters kursvärdering och lärares kursutvärdering som ett verktyg för att under lång tid gradvis skapa positiv förändring.