Omexamination

En omexamination kan vara ett extra examineringstillfällen i samband med ett visst kurstillfälle eller ett fristående examineringstillfälle för att samla upp studenter från tidigare kurstillfällen (uppsamlingstenta). Hur organiserar man omtentor och uppsamlingstentor på distans?

Canvas: Omtenta online

Omtenta i Canvas är smidigt. Ingen föranmälan behövs, ingen salsbokning, allt samlat på ett ställe.

Canvas: Uppsamlingstenta online

Uppsamlingstentor för t.ex. en viss kurs kan samlas i en särskild canvaskurs och användas för alla uppsamlingstentor under flera år.

Tips: Tentafrågor som utgår från korta fallbeskrivningar

Behovet här är att genom ändrade examinationsuppgifter påverka mot studiestrategier som innebär mer djupinlärning. Dessutom kan systematiskt konstruerade fallbeskrivningar användas för att producera ett ganska stort, likvärdigt, material med examinationsfrågor.