Handledning

När studentgruppen är så begränsad att man kan föra ett samtal med varje enskild student och ha utgångspunkten i dennes eget arbete, så kallar vi det handledning. Hur gör man bra handledning? Kan man handleda i grupp?

Återkoppla om svagt språk: Hur gör man?

Det kan vara jobbigt att kritisera någons bristande språkbehandling. Och det är givetvis ännu jobbigare att ta emot sådan kritik. Och inte blir det lättare om situationen uppstår i en kurs som inte alls har språk i centrum. Här är några råd om hur du kan göra för att öka chanserna att lyckas nå fram […]

IKT: Enkäter

Verktyget Survey&Report kan användas för att skapa, samla in och bearbeta enkätdata. Både forskare, lärare och studenter kan använda det.

Tips: Bättre ritningsteknik med kamratgranskning

Mikael Åsberg delar ett upplägg där blivande maskiningenjörer tränar varandra i ritningsteknik. Ett upplägg med styrd kamratgranskning ger mindre mekaniskt rättningsarbete för läraren, mer tid med studenterna för dialog och reflektion och bättre kvalitet på studenternas ritningar. Och upplägget är användbart långt utanför ämnet ritningsteknik!

Tips: Fasta Fråga-läraren-tider

Många studenter drar sig för att ställa frågor till läraren, särskilt när det är stora studentgrupper eller när undervisningen är på distans och inte minst när frågan måste ställas i skrift. Och läraren kan å sin sida uppleva att det kommer för många frågor om samma sak, trots att det är en minoritet av studenterna […]

Tips: Stödmatriser för att identifiera var studenter behöver hjälp

Stödmatriser är ett verktyg som dels hjälper studenter att hålla reda på sin progress i moment som innehåller övnings- eller träningsuppgifter och som också hjälper läraren att identifiera uppgifter som vållar svårigheter i studentgruppen. På det sättet kan läraren anpassa undervisningen så att fokus hamnar där det gör mest nytta.

Tre-stegs-strategi för att läsa forskningsartiklar

För den ovana studenten är det lätt att drunkna i detaljer när man försöker ta del av vetenskaplig text som forskningsartiklar. Det slutar i förvirring. Studenten behöver en tydlig strategi att håll sig till. Kershav beskriver här en användbar sådan med tre steg för att hålla läsarens huvud tryggt över vattenytan.