Fusk och plagiat

Lärarens uppgift avseende fusk och plagiat handlar om att avskräcka från fusk, försvåra fusk och upptäcka fusk.

Fusk: Göra det svårt att fuska

Gör det svårt att fuska. Det finns knappast en enda lösning som gör det omöjligt att fuska, utan man behöver använda flera samverkande arrangemang för att försvåra för den som frestas.

Fusk: Identifiera student online

Kravet om identifiering är att studenter ska stryka sin identitet och ha moment med muntlig redovisning. Men inte vid alla examinationsmoment och inte vid alla kurser. Hur gör man?

Fusk: Övervakning via Zoom?

Det är nästan aldrig en bra lösning att simulera den kontrollerade situation som salstentamen erbjuder genom att videoövervaka studenter när de genomför hemtenta.

Fusk: Plagieringskontroll i Canvas

När studenter lämnar in skriftliga uppgifter i Canvas bör de plagieringskontrolleras. I Canvas självstudiekurs finns en instruktion för hur du kan aktivera plagieringskontroll och hur du som lärare ser och kan använda resultatet av kontrollen.

IKT: Verktyg för examination

KAU har två verktyg för att hantera specifika examineringsrelaterade saker. Dels Ouriginal för textjämförelse (för att upptäcka plagiering) och dels Inspera för digital salstentamen. Dessutom har vi förstås Canvas och funktionaliteten med inlämningsuppgifter och Quiz.

Plagiering

Studenter som plagierar, avsiktligt eller oavsiktligt, är en ganska stor fråga för alla lärare som bedömer examinationsuppgifter. Vi kan angripa plagiering på två sätt: Förebygga det eller upptäcka det.

Tips: Slarviga uppsatser med ”formella fel”

Vid examinering av uppsatser skapar det besvärande extraarbete när uppsatsen är slarvigt korrekturläst, med formella fel av olika slag. Här är ett exempel på hur man kan använda en checklista för att stötta studenternas korrekturläsning, minska extraarbetet för läraren och få bättre uppsatser.

Tips: Utforma examinationer för att undvika fusk med ChatGPT

För att förebygga och undvika otillåten användning och fusk är det viktigt att diskutera detta med studenterna. Här är några viktiga aspekter: Cormac McGrath, lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, ingår i en arbetsgrupp för att skyndsamt ta fram en vägledning samt förslag på åtgärder universitetet kan behöva vidta i ett […]