Ramar & regler

Undervisning vid en statlig myndighet regleras nationellt genom lagar, förordningar och nationella rekommendationer. Alla dessa styrande dokument harmonieras också med överenskommelser på europeisk nivå. Lokalt vid Karlstads universitet finns dessutom en rad lokala policies, regler och processer. Härifrån hittar du till de flesta av dessa.

Nationellt och europeiskt

Ramar och regler, dvs. lagar, förordningar och rekommendationer på nationell och europeisk nivå.