Att planera en kurs

Kursens mål är utgångspunkten när man planerar en kurs. Vilka lärandeaktiviteter behövs/är lämpliga för att studenterna i kursens målgrupp ska kunna nå kursmålen? Vilket material behöver förberedas? Här hittar du flera sätt att skapa överblick och struktur som fungerar. Resultatet är en översikt över hur kursen ska läggas upp.

Canvas mallkurs

I en kort film visar vi dig runt i en mallkurs för Canvas som utformats utifrån bra pedagogiska principer. Mallen kan du sedan “hämta hem” från Canvas Commons direkt från ditt kursskal.

Checklista för bra kurshemsida i Canvas

Det här är en checklista för dig som är kursledare/lärare i en universitetskurs med hemsida i Canvas. Den bygger på robusta principer för hur en bra studiemiljö för studenter bör se ut och gör dessutom livet lättare för dig som är lärare. Använd den för att se att du inte oavsiktligt missar något viktigt.

Effektiv studiemiljö online

Hur utformar man en kurs online i praktiken? I den här korta filmen skissar vi upp fyra principer som leder dig rätt.

Formulera en pedagogisk idé för kursen!

Det är svårt att diskutera detaljer i något, t.ex. ett kursupplägg, om man inte har en uppfattning om helheten. Vad är det för helhet som detaljerna är avsedda att stödja? Vad är det för pedagogisk idé för kursen som detaljerna ska realisera?

Grupparbete som arbetsform

Grupparbete är inte “omväxling från bara föreläsning”, utan en kraftfull arbetsform när människor lär sig något nytt. Här är flera bra skäl för att välja grupparbetsform. Och en risk att hålla ögonen på.

Konstruktiv länkning som arbetsmetod

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den.

Läsanvisningar? När och hur?

Kommer man direkt från gymnasiet eller från flera år i yrkesverksamhet, kan det vara svårt att angripa uppgiften att ta till sig stora textmängder. Hur är din målgrupp? Behöver de hjälp med läsanvisningar och studiemetodik?

Obligatoriska undervisningsmoment: När får vi ha det?

Huvudprincipen för universitetsundervisning är att den är frivillig från studentens sida. Bara examinationen är obligatorisk. Men vissa undervisningsmoment kan göras obligatoriska, även om de inte är examinerande. Hur då?

Planera språkprogression genom ett helt utbildningsprogram

En student med generellt svag språkförmåga fixar antagligen inte bristen under loppet av en enskild kurs. Åtgärder för att stärka svaga studenters språkförmåga behöver därför planeras med hela utbildningsprogrammet som utgångspunkt.

Tips: Överblick per vecka

En bild säger mer än tusen ord. Gör en enkel översiktsbild som visar vad som kommer att hända under kursen.

Tips: Struktur i kursen med Canvas 'Planera mera'

Med canvasverktyget Planera mera kan du hjälpa studenterna att skapa struktur i studiearbetet och i sin planering. Dessutom hjälper verktyget dig att bedöma arbetsbelastningen med ditt kursupplägg. Har du gjort ett rimligt upplägg?