Kunskap och lärande

Vad händer när människor lär sig något nytt och skapar ny kunskap? Hur går det till? Hur kan vi lärare påverka vad och hur studenter lär sig?

Motivation och studier

Vad får studenter att engagera sig extra mycket i sina studier? Hur kan vi lärare påverka det?

PCK och TPACK: Vad är det?

PCK och TPACK är koncept för att beskriva lärares yrkeskompetens. Först PCK om kombinationen av ämneskompetens och didaktisk kompetens. Och sedan TPACK för PCK kompletterad med IKT-kompetens.