Nationellt och europeiskt

Ramar och regler, dvs. lagar, förordningar och rekommendationer på nationell och europeisk nivå.

ESG-kriteriernas roll i undervisning

ESG står för Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ESG-kriterierna från 2015 ligger till grund för UKÄs utvärderingar av högre utbildning, vilket gör det viktigt att känna till dem. Här presenteras kort vad ESG-kriterierna innebär och vilka kriterier som är viktigast för undervisande lärare.

GDPR

Som lärare hanterar vi en hel del personuppgifter. Vi gör det i direkt form vad gäller studenters personuppgifter och vi har ansvar för hur studenterna hanterar personuppgifter i undervisningen, t.ex. när de skriver uppsatser och gör enkäter eller intervjuer. GDPR reglerar hur vi får göra detta.

IKT: Undertextning av video

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) slår fast att all rörlig bild som universitetet använder i sin verksamhet ska textas. Det kan du få hjälp med.