Föreläsning

Den klassiska bilden av universitetsundervisning är läraren som föreläser för studenterna som lyssnar och antecknar. Men måste verkligen föreläsning vara helt enkelriktad? Hur gör man bra föreläsningar med aktiva studenter?

IKT: Undertextning av video

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) slår fast att all rörlig bild som universitetet använder i sin verksamhet ska textas. Det kan du få hjälp med.

Lärartricks för klassrummet

När en lärare kliver över tröskeln till ett klassrum för att leda vuxna studenters lärande under ett lektionspass, handlar det om en uppgift som kräver praktisk hantverksskicklighet. Hur gör man? Vilka är lärarrollens praktiska verktyg?

Lärartricks i klassrummet: Avsluta

”Det var jättevärdefullt!” eller ”Vad hände, egentligen?” Avslutningen av ett lektionspass är viktigt för helhetsintrycket, som sedan påverkar om och hur studenterna återvänder i tanken till det som passet handlat om. Hur gör man ett riktigt bra slut som sätter tonen för vad som händer efteråt? I den här filmen får du förslag, råd och […]

Lärartricks i klassrummet: Bilder

Den här filmen handlar om bilder i lektionssalen (särskilt bilder med text och figurer). Vad ska bilderna vara till, egentligen? Och du får ett par tricks om hur man pekar på och pratar om en bild som finns på skrivtavlan eller projektionsduken. Sist ett tricks om hur man bygger upp bilder som behöver vara komplicerade, […]

Lärartricks i klassrummet: Börja med problemet

Filmen beskriver hur man kan rama in ett abstrakt, teoretiskt innehåll så att det blir relevant för studenterna. Utan upplevd relevans blir det inte lätt att lära sig något. Tricket är att utgå ifrån problemet och använda berättelser och känslor.

Lärartricks i klassrummet: Flöde, tempo och paus

I den här filmen visas en användbar struktur för hur man kan bygga upp flödet genom ett lektionspass. Vidare handlar det om tempo som arbetsverktyg, reflektionspauser och att hantera raster. Kommer de tillbaka…?

Lärartricks i klassrummet: Fysiska rummet

Hur utnyttjar du att ni befinner er i ett fysiskt rum med väggar, djup och bredd och en scen? Filmen ger tips om hur du anpassar ditt kroppsspråk till lokalen och gruppen, hur du skapar rumsliga ”bilder” i själva lokalen som hjälper studenterna att minnas, hur du går till väga för att få med dig […]

Lärartricks i klassrummet: Prata med studenterna

Alla lärare har någon gång upplevt att studentgruppen är passiv. De ställer inga frågor, svarar inte på dina frågor, kontakten finns bara inte där. Hur bryter man den? Filmen visar några tekniker för att bryta igenom och få igång kommunikationen.

Lärartricks i klassrummet: Smågrupp nu

Smågrupper, som bikupor, trios eller fyragrupper, kan vara bra verktyg för att ge studenter utrymme för egen bearbetning under ett lektionspass. Men hur gör man det effektivt, så att inte instruktionerna och själva arbetsformen krånglar och tar musten ur som skulle ge energi? I denna film visas ett par praktiska tekniker för att komma till […]

Lärartricks i klassrummet: Starta lektion

Filmen beskriver och visar en praktisk modell för att starta ett lektionspass så att det bäddar för trygga studenter som är beredda på att fokusera på att lära. Som är villiga att ta risken att delta aktivt och att inte oroar sig för att tappa orienteringen eller att göra bort sig inför läraren och de […]

Tips: Spela in dig själv

Att spela in en föreläsningsfilm är inte samma sak som att föreläsa i en fysiskt lärosal på campus. Och nu talar vi inte om det tekniska, med kamera, mikrofon, hantering av videofiler, osv., utan om hur du behöver agera som lärare. Här är sju handfasta råd.