Lärartricks för klassrummet

När en lärare kliver över tröskeln till ett klassrum för att leda vuxna studenters lärande under ett lektionspass, handlar det om en uppgift som kräver praktisk hantverksskicklighet. Hur gör man? Vilka är lärarrollens praktiska verktyg?

Att skapa studentaktivitet och trygghet (det som är så viktigt för lärande) kräver mer av läraren än presentationsteknik och retorik. Hur får man igång dialog? Hur skapar man en trygg och utmanande miljö i rummet, där studenterna vågar utmana sig själva för att lära?

I en serie korta filmer berättar och visar här en erfaren lärare hur just han gör. Tomas Jansson har undervisat vuxna i trettio år, varav de senaste tjugo vid universitet. Meningen är att dela med sig, lärare till lärare, och inspirera till medveten utveckling av din hantverksskicklighet.

Filmerna behandlar ett tema i taget och i vart och ett av dessa tas några specifika ”lärartricks” upp. Hur kan man konkret gå tillväga för att strukturera ett lektionspass, få igång dialog med studenterna, skapa omväxling genom olika arbetsformer på plats i rummet, växla tempo, behålla överblicken, och mycket annat.

Vi hoppas att du ska känna igen en del, få några nya idéer och utveckla dem till dina egna varianter. Samlingen gör inte anspråk på att vara fullständig eller ens allmängiltig. Den är heller inte explicit grundad i någon specifik vetenskaplig teoribildning. Den är en samling tricks och tekniker från en enskild lärares verktygslåda. Varsågod!

I filmen på den här sidan hittar du en kort introduktion och en liten modell för att tänka om och resonera kring lärares praktiska skicklighet i klassrummet. Den senare handlar om sju områden: Kontakt, Aktivitet, Tempo, Språk, Frågor, Tekniska hjälpmedel och Personlighet.

Övriga filmer hittar du genom länken ”MER OM Lärartricks i klassrummetuppe till höger i fönstret.

Tomas Jansson. 5 min.