Smartare undervisning med AI Magazine

Möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens (AI) har väckt stor uppmärksamhet i utbildningssektorn. AI används flitigt, men mycket är fortfarande okänt och det finns många missuppfattningar. Det är dags för en tidning om AI som bidrar med information och inspiration för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning!

Tidningen “Smarter education with AI” innehåller praktiska tips för din undervisning, intervjuer och mycket annat.

Läs “Smarter education with AI” från Npuls september 2023.

The new magazine Smarter Education with AI

  Praktisk användning av AI för lärare och studenter

  I denna videoserie får du praktiska tips om hur du kan använda AI i ditt klassrum.

  Videoserien består av fem delar. Klicka på de tre linjerna i högra hörnet för att välja den del du vill se.

  • Del 1: Introduction to AI for Teachers and Students
  • Del 2: Large Language Models (LLMs)
  • Del 3: Prompting AI
  • Del 4: AI for Teachers
  • Del 5: AI for Students

  Lärartricks för klassrummet

  När en lärare kliver över tröskeln till ett klassrum för att leda vuxna studenters lärande under ett lektionspass, handlar det om en uppgift som kräver praktisk hantverksskicklighet. Hur gör man? Vilka är lärarrollens praktiska verktyg?

  Läs mer “Lärartricks för klassrummet”

  Pedagogiskt samtal: Prata språksvårigheter med studenter

  I UPEs Pedagogiska samtal med undertiteln ”Hur pratar du om språksvårigheter med studenten?” i Zoom den 17 maj 2022 samlades över 60 undervisande personal för att diskutera studenters skrivsvårigheter och hur det inverkar på undervisningen.

  Läs mer “Pedagogiskt samtal: Prata språksvårigheter med studenter”