Smartare undervisning med AI Magazine

Möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens (AI) har väckt stor uppmärksamhet i utbildningssektorn. AI används flitigt, men mycket är fortfarande okänt och det finns många missuppfattningar. Det är dags för en tidning om AI som bidrar med information och inspiration för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning!

Tidningen “Smarter education with AI” innehåller praktiska tips för din undervisning, intervjuer och mycket annat.

Läs “Smarter education with AI” från Npuls september 2023.

The new magazine Smarter Education with AI

  Praktisk användning av AI för lärare och studenter

  I denna videoserie får du praktiska tips om hur du kan använda AI i ditt klassrum.

  Videoserien består av fem delar. Klicka på de tre linjerna i högra hörnet för att välja den del du vill se.

  • Del 1: Introduction to AI for Teachers and Students
  • Del 2: Large Language Models (LLMs)
  • Del 3: Prompting AI
  • Del 4: AI for Teachers
  • Del 5: AI for Students