Kursdesign

Hur tar jag mig an utformningen av en hel kurs eller delkurs?
Konstruktiv länkning är den utpekade, övergripande modellen för hur vi vid KAU utvecklar kurser, alltså undervisning och examination. Här hittar du material om konstruktiv länkning och en hel del annat för att skapa bra kurser.

Att planera en kurs

Kursens mål är utgångspunkten när man planerar en kurs. Vilka lärandeaktiviteter behövs/är lämpliga för att studenterna i kursens målgrupp ska kunna nå kursmålen? Vilket material behöver förberedas? Här hittar du flera sätt att skapa överblick och struktur som fungerar. Resultatet är en översikt över hur kursen ska läggas upp.

Kunskap och lärande

Vad händer när människor lär sig något nytt och skapar ny kunskap? Hur går det till? Hur kan vi lärare påverka vad och hur studenter lär sig?

Kursplan och kursmål

Kursplanen är det juridiska dokument som beskriver den kurs som studenten söker, antas till och examineras i. Kursplanen deklarerar bland annat de villkor som universitetet utfäster sig att följa under kursens gång och vad gäller examinationen, liksom de krav som ställs på studenten för att kunna antas, vilken slags undervisning som kommer att erbjudas, om […]

Utvärdering

Hur gick kursen? Fungerade det som vi hade föreställt oss? Vad upplevde studenterna? Kursutvärdering med input från studenter är ett av de viktigaste instrumenten för att förbättra undervisningen.