Kursmaterial

Det handlar om schema, litteratur, lärarinstruktioner, studentinstruktioner, examinationsuppgifter, osv. Om att utforma kurshemsida i kursplattformen (Canvas) och välja och förbereda andra verktyg som kommer att behövas i själva undervisningen. Hur skapar du kursmaterial och vad måste du tänka på? Hur presenterar du kursmaterialet för studenterna? Hur integrerar du externa resurser?

Canvas mallkurs

I en kort film visar vi dig runt i en mallkurs för Canvas som utformats utifrån bra pedagogiska principer. Mallen kan du sedan “hämta hem” från Canvas Commons direkt från ditt kursskal.

Checklista för bra kurshemsida i Canvas

Det här är en checklista för dig som är kursledare/lärare i en universitetskurs med hemsida i Canvas. Den bygger på robusta principer för hur en bra studiemiljö för studenter bör se ut och gör dessutom livet lättare för dig som är lärare. Använd den för att se att du inte oavsiktligt missar något viktigt.

E-böcker och e-tidskrifter

Karlstads universitetsbibliotek har tillgång till böcker och tidskrifter elektroniskt format. Hur funkar det? Hur kan jag länka till e-resurser?

IKT: Lagra filer

KAU har två verktyg för att förvara filer: Dels Box för generell fillagring och dels KauPlay för att lagra videofilmer.

IKT: Spela in video

Kau har tillgång till flera alternativa verktyg för inspelning av video. Alla fungerar för att spela in direkt vid din dator.

IKT: Undertextning av video

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) slår fast att all rörlig bild som universitetet använder i sin verksamhet ska textas. Det kan du få hjälp med.

IKT: Webb i undervisningen med Sola@Kau

På webbplatsen Sola@Kau (sola.kau.se) kan du eller dina studenter enkelt skapa och forma en helt egen webbsida, t.ex. en reflektionssida, blogg, portfolio eller liknande som passar i ditt kurssammanhang.

Talböcker!

Studenter med någon form av läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synskada, har rätt att låna kurslitteratur som talbok .

Tips: Ordning och reda på material i Canvas

Här är några konkreta, praktiska råd om hur du använder funktionerna i Canvas för att sprida instruktioner och annat material på ett strukturerat sätt. Du spar tid, gör det lättare att använda tidigare material vid nästa kurstillfälle, gör det lättare att samarbeta med kollegor. Och framför allt: Du gör livet lättare för studenterna!

Tips: Överblick per vecka

En bild säger mer än tusen ord. Gör en enkel översiktsbild som visar vad som kommer att hända under kursen.

Tips: Spela in dig själv

Att spela in en föreläsningsfilm är inte samma sak som att föreläsa i en fysiskt lärosal på campus. Och nu talar vi inte om det tekniska, med kamera, mikrofon, hantering av videofiler, osv., utan om hur du behöver agera som lärare. Här är sju handfasta råd.

Vilka bilder, texter, länkar får jag använda? Om upphovsrätt

Vi lärare förmedlar information. Vi använder ofta andras material, artiklar, böcker, texter och bilder. Det mesta är upphovsrättsligt skyddat och du behöver veta på vilket sätt du får lov att använda olika typer av material. Det så kallade Bonusavtalet ger lärare inom undervisningsverksamhet som vår större frihet än andra att kopiera och dela med oss […]