Creative Commons: Använda andras och dela med sig material

Creative Commons är ett internationellt system för att tala om hur andra får använda mitt upphovsrättsskyddade material. Och det gör det lätt för mig att se hur jag får använda andras.

Du har säkert sett symbolerna i bilden här nedan när du surfat på internet.

CC-symbolerna (Bild från CUNY Academic Commons (oer.bmcc.cuny.edu/oer-resources/creative-commons))

I den här svenskspråkiga filmen (4 min.) får du en snabb förklaring av hur det fungerar.

Filmen är producerad av SNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning vid Luleå Tekniska högskola (LTH). Mer material om Creative Commons och OER (Öppna lärresurser) finns hos Högskolepedagogiskt centrum vid LTH.

Du hittar ytterligare information på Universitetsbibliotekets sida om upphovsrätt i undervisning