Creative Commons: Använda andras och dela med sig material

Creative Commons är ett internationellt licenssystem som bygger på upphovsrätten. Det talar om hur andra får använda mitt upphovsrättsskyddade material. Och det gör det lätt för mig att se hur jag får använda andras.

Du kan få praktiska tips kring val av licens på Göteborgs universitets sida Publicera eget material.

Du hittar ytterligare information på Universitetsbibliotekets sida om upphovsrätt i undervisning och om öppna lärresurser.

I den här filmen (4 min.) får du en enkel förklaring av hur det fungerar med upphovsrätt och creative commons-licenser.

Filmen är producerad av SNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU).