Tips: Spela in dig själv

Att spela in en föreläsningsfilm är inte samma sak som att föreläsa i en fysiskt lärosal på campus. Och nu talar vi inte om det tekniska, med kamera, mikrofon, hantering av videofiler, osv., utan om hur du behöver agera som lärare. Här är sju handfasta råd.

För det första är det nästan aldrig en bra idé att göra inspelningen i själva det fysiska klassrummet. Det är nästan alltid bättre att göra det från ditt skrivbord, med dig i en fåtölj eller i någon annan lokal som är mer intim och personlig. Varje student kommer att möta dig på egen hand genom skärmen och inte som del av en publik med andra studentkollegor som också bidrar till det som händer i rummet.

Här får du sju råd, hämtade från Guo, Kim och Rubin (2014), dock något bearbetade:

1. Håll det kort!

Kortare filmer är mer engagerande. Forskningen visar att engagemanget avtar drastiskt efter sex minuter.
Lägg tid på att planera och segmentera föreläsningar i avsnitt kortare än sex minuter. Den totala tiden för en videoföreläsning kan alltså vara betydligt längre, men ska då länkas samman av ett antal filmer var och en kortare än sex minuter.

2. Det måste hända något i rutan!

Videos som växlar mellan att visa föreläsaren och t.ex. PowerPoints-bilder är mer engagerande än att bara visa bilder.
Lägg tid på att redigera filmen, efteråt eller gör en plan i förväg om hur du ska växla innehåll i bilden. Det behöver inte vara så mycket och så ofta, men filmen vinner stort på att man upplever föreläsarens närvaro i filmen.

3. Låt instruktioner och illustrationer växa fram

Instruktioner som växer fram under tiden som föreläsaren pratar är mer engagerande än t.ex. färdiga PowerPoint-bilder.
Skapa rörelse och kontinuerliga visuella flöden tillsammans med talade beskrivningar så att studenten successivt kan följa med i lärarens tankegång. Låt alltså det man ser följa det du säger. Att visa en komplicerad bild som du sedan pratar till i flera minuter funkar sämre än att låta bilden byggas upp (genom att du gjort en serie bilder). Det hjälper studenten att hålla fokus.

4. Håll högt tempo, det går att pausa

Filmer där föreläsaren talar relativt snabbt och med stor entusiasm är mer engagerande.
Tala inte långsamt och tydligt utan ganska snabbt och med energi. Med video kan studenten alltid göra paus och spola tillbaka om det behövs. De där tankepauserna man behöver skapa i det fysiska rummet, som hjälper åhörarna att hinna med att smälta innehållet, skapar studenten själv med pausknappen.

(Nåja, tydligt är förstås alltid viktigt. Kolla ljudet! Det är nästan alltid viktigare än bilden.)

5. Perfekt är inte alltid bättre

Videos som ger en personlig känsla kan vara mer engagerande än mer professionella studioinspelningar.
Försök filma i informella miljöer och skapa en känsla av att föreläsningen sker speciellt för den som tittar.
För enkla undervisningsfilmer duger kamera och mikrofon i din laptop utmärkt. Men testa först, så att du vet att hela processen med inspelning och att ta hand om den inspelade filmen fungerar.

6. Lägg tid på filmer som ska ses många gånger

Man använder inspelade föreläsningsfilmer och instruktionsfilmer på olika sätt. Vissa filmer är avsedda att ses en gång, andra många gånger.
Föreläsningsfilmer bör fokusera på första gången en student ser den. En instruktionsfilm bör utformas för att underlätta att hitta enskilda avsnitt genom att snabbspola eller hoppas i filmen. Detta kan göras t.ex. genom att lägga in tydliga textskyltar vid nya avsnitt i filmen.

Träna. Skriv ett stödordsmanus och träna det framför kameran innan du spelar in. Då får du också veta hur lång filmen kommer att bli.

Och lägg mer tid på att få det bra i filmer som ska användas många gånger, t.ex. föreläsningsfilmer som ska kunna användas under flera terminer. Det kan spara dig tid om och om igen.

Gör om ifall det inte blev bra. Är filmen kort har du råd med det. Filmen blir bättre och kan användas fler gånger.

7. Och en gång till: Lämna lektionssalen när du ska spela in

Föreläsningar inspelade i lektionssalar är mindre engagerande än föreläsningsfilmer inspelade specifikt för ändamålet. Detta gäller även högkvalitativa filmer inspelade i lektionssal.
Om du trots allt väljer att spela in föreläsningar i lektionssal bör du lägga extra vikt vid övriga rekommendationer för inspelade föreläsningar.

Referenser

Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. 41–50.