Lärartricks för klassrummet

När en lärare kliver över tröskeln till ett klassrum för att leda vuxna studenters lärande under ett lektionspass, handlar det om en uppgift som kräver praktisk hantverksskicklighet. Hur gör man? Vilka är lärarrollens praktiska verktyg?

Läs mer “Lärartricks för klassrummet”

Lärartricks i klassrummet: Starta lektion

Filmen beskriver och visar en praktisk modell för att starta ett lektionspass så att det bäddar för trygga studenter som är beredda på att fokusera på att lära. Som är villiga att ta risken att delta aktivt och att inte oroar sig för att tappa orienteringen eller att göra bort sig inför läraren och de andra.

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Starta lektion”

Lärartricks i klassrummet: Börja med problemet

Filmen beskriver hur man kan rama in ett abstrakt, teoretiskt innehåll så att det blir relevant för studenterna. Utan upplevd relevans blir det inte lätt att lära sig något. Tricket är att utgå ifrån problemet och använda berättelser och känslor.

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Börja med problemet”

Lärartricks i klassrummet: Prata med studenterna

Alla lärare har någon gång upplevt att studentgruppen är passiv. De ställer inga frågor, svarar inte på dina frågor, kontakten finns bara inte där. Hur bryter man den? Filmen visar några tekniker för att bryta igenom och få igång kommunikationen.

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Prata med studenterna”

Lärartricks i klassrummet: Fysiska rummet

Hur utnyttjar du att ni befinner er i ett fysiskt rum med väggar, djup och bredd och en scen? Filmen ger tips om hur du anpassar ditt kroppsspråk till lokalen och gruppen, hur du skapar rumsliga ”bilder” i själva lokalen som hjälper studenterna att minnas, hur du går till väga för att få med dig studenterna i övningar där de ska lämna sin stol, hur du styr deras uppmärksamhet mot det viktiga.

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Fysiska rummet”

Lärartricks i klassrummet: Smågrupp nu

Smågrupper, som bikupor, trios eller fyragrupper, kan vara bra verktyg för att ge studenter utrymme för egen bearbetning under ett lektionspass. Men hur gör man det effektivt, så att inte instruktionerna och själva arbetsformen krånglar och tar musten ur som skulle ge energi? I denna film visas ett par praktiska tekniker för att komma till skott snabbt och för att undvika att några studenter blir över och hamnar utanför.

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Smågrupp nu”

Lärartricks i klassrummet: Flöde, tempo och paus

I den här filmen visas en användbar struktur för hur man kan bygga upp flödet genom ett lektionspass. Vidare handlar det om tempo som arbetsverktyg, reflektionspauser och att hantera raster. Kommer de tillbaka…?

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Flöde, tempo och paus”

Lärartricks i klassrummet: Bilder

Den här filmen handlar om bilder i lektionssalen (särskilt bilder med text och figurer). Vad ska bilderna vara till, egentligen? Och du får ett par tricks om hur man pekar på och pratar om en bild som finns på skrivtavlan eller projektionsduken. Sist ett tricks om hur man bygger upp bilder som behöver vara komplicerade, med många komponenter. Hur undviker man förvirring och blockering?

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Bilder”

Lärartricks i klassrummet: Avsluta

”Det var jättevärdefullt!” eller ”Vad hände, egentligen?” Avslutningen av ett lektionspass är viktigt för helhetsintrycket, som sedan påverkar om och hur studenterna återvänder i tanken till det som passet handlat om. Hur gör man ett riktigt bra slut som sätter tonen för vad som händer efteråt? I den här filmen får du förslag, råd och en praktisk aktivitet.

Läs mer “Lärartricks i klassrummet: Avsluta”

Kamratrespons: Verktyg för att förbättra studenters akademiska skrivande

Hur arbetar man bäst med kamratrespons på akademisk text? Kamratbedömning versus kamratrespons. Utforma bra textseminarier. Använda läslogg och tre didaktiska frågor för textanalys. — En presentation.

Läs mer “Kamratrespons: Verktyg för att förbättra studenters akademiska skrivande”