Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT

Hur kan lärare tänka och arbeta i högre utbildning för att rättssäkra examinationer? Hur kan vi tänka i utvecklingsarbetet i både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet?

Läs mer “Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT”

Kamratrespons: Verktyg för att förbättra studenters akademiska skrivande

Hur arbetar man bäst med kamratrespons på akademisk text? Kamratbedömning versus kamratrespons. Utforma bra textseminarier. Använda läslogg och tre didaktiska frågor för textanalys. — En presentation.

Läs mer “Kamratrespons: Verktyg för att förbättra studenters akademiska skrivande”

Tre-stegs-strategi för att läsa forskningsartiklar

För den ovana studenten är det lätt att drunkna i detaljer när man försöker ta del av vetenskaplig text som forskningsartiklar. Det slutar i förvirring. Studenten behöver en tydlig strategi att håll sig till. Kershav beskriver här en användbar sådan med tre steg för att hålla läsarens huvud tryggt över vattenytan.

Läs mer “Tre-stegs-strategi för att läsa forskningsartiklar”

Tips: Bättre ritningsteknik med kamratgranskning

Mikael Åsberg delar ett upplägg där blivande maskiningenjörer tränar varandra i ritningsteknik. Ett upplägg med styrd kamratgranskning ger mindre mekaniskt rättningsarbete för läraren, mer tid med studenterna för dialog och reflektion och bättre kvalitet på studenternas ritningar. Och upplägget är användbart långt utanför ämnet ritningsteknik!

Läs mer “Tips: Bättre ritningsteknik med kamratgranskning”

Lektion i hybridform: Studenter i rummet och online samtidigt

Att ha campusundervisning där några av studenterna deltar hemifrån – hybridlösning – är mycket utmanande och svårt att göra riktigt bra. Men när det inte går att undvika, så får du här några råd om vad du bör tänka på.

Läs mer “Lektion i hybridform: Studenter i rummet och online samtidigt”

Planera ett intro-pass online

Hur lägger man upp en riktigt bra kursintroduktion som ska genomföras online? Vilka moment ska den innehålla? I vilken ordning? Hur håller vi intresset uppe? Hur gör man ett bra körschema, ett som man till och med kan samarbeta kring? Här är ett kommenterat exempel.

Läs mer “Planera ett intro-pass online”

Torgny Roxå om att förbättra undervisningskultur

I sin presentation vid UPEs konferens Redefining Learning Spaces 2021 delade Torgny Roxå med sig av sina erfarenheter från att utveckla akademisk undervisningskultur vid Lunds universitet. Det handlar en hel del om att använda studenters kursvärdering och lärares kursutvärdering som ett verktyg för att under lång tid gradvis skapa positiv förändring.

Läs mer “Torgny Roxå om att förbättra undervisningskultur”

Berättelse: Multimodal loggbok vid VFU för bättre kontakt lärare-student

I yrkeslärarutbildningen har studenter vid sin VFU fört en multimodal digital loggbok kring några på förhand bestämda uppdrag som hänger samman med kursmålen. Uppdragen handlade om tankekartor, bedömningsmatris och trepartssamtal, dvs. tre olika former för reflektion.

Läs mer “Berättelse: Multimodal loggbok vid VFU för bättre kontakt lärare-student”

Tips: Hybridexamination som strategi för att få fler studenter i mål

Studenter erbjöds att göra inlämningsuppgifter (”duggor”) under kursens gång. Dessa gav extrapoäng vid sluttexaminationen. Syftet var att motivera dem att engagera sig i en relativt omfattande kurslitteratur skriven på engelska. Det visade det sig att ju fler inlämningsuppgifter som studenter gjort, desto bättre klarade de också uppgifterna i sluttentan.

Läs mer “Tips: Hybridexamination som strategi för att få fler studenter i mål”