Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT

Hur kan lärare tänka och arbeta i högre utbildning för att rättssäkra examinationer? Hur kan vi tänka i utvecklingsarbetet i både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet?

Läs mer “Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT”

Examination

Att examinera är ett getingbo av saker att hålla reda på och ta hänsyn till. För oss som universitet ställer det särskilda krav på förutsägbarhet och likabehandling. Vi har också, som myndighet, tillgång till stora resurser för att genomföra uppdraget.

Tips: Hybridexamination som strategi för att få fler studenter i mål

Studenter erbjöds att göra inlämningsuppgifter (”duggor”) under kursens gång. Dessa gav extrapoäng vid sluttexaminationen. Syftet var att motivera dem att engagera sig i en relativt omfattande kurslitteratur skriven på engelska. Det visade det sig att ju fler inlämningsuppgifter som studenter gjort, desto bättre klarade de också uppgifterna i sluttentan.

Läs mer “Tips: Hybridexamination som strategi för att få fler studenter i mål”

Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz

Med Canvas Quiz-funktion har tidigare salstentaform ersatts av multiple-choice och essäfrågor. Det handlar om examination i stora studentgrupper. Erfarenheter, utmaningar och lärdomar från ett projekt vid ämnet Företagsekonomi.

Läs mer “Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz”

Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment

Det är svårt att bedöma laborativa moment och muntliga examinationer på ett praktiskt hanterbart och rättssäkert vis. Traditionellt har bedömningskriteriet för laborativa moment bara varit krav på aktivt deltagande, medan den skriftliga laborationsrapporten är det som betygssätts. Därmed blir det praktiska momentet i princip inte betygsgrundande trots att laborativa färdigheter och procedurkunskaper är en central del av ämnesinnehållet. I detta projekt har lärarna undersökt om bedömningsmatriser kan vara ett sätt att göra dessa moment bedömningsbara.

Läs mer “Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment”

Tips: När studenter inte pluggar förrän vid hemtentan

Vid hemtenta ges studenterna ibland relativt lång tid för att genomföra den, t.ex. flera dagar. Vissa studenter chansar på att man kan klara tentauppgifterna genom att slå upp i litteraturen och läsa det som behövs för att klara de direkta tentafrågorna.

Läs mer “Tips: När studenter inte pluggar förrän vid hemtentan”