Ramar och regler för undervisning vid Karlstads universitet

Undervisning vid Karlstads universitet, en statlig myndighet, regleras genom lokala policies och regler. Dessa styrande dokument harmonieras med lagar, förordningar, rekommendationer och överenskommelser på nationell och europeisk nivå. Härifrån hittar du till de flesta av de lokala styrande dokumenten.

Läs mer “Ramar och regler för undervisning vid Karlstads universitet”

Ramar och regler för undervisning vid högskola: Nationellt och europeiskt

Undervisning vid en statlig myndighet regleras nationellt genom lagar, förordningar och rekommendationer. Dessa harmonieras också med överenskommelser på europeisk nivå. Härifrån hittar du till de flesta av dessa.

Läs mer “Ramar och regler för undervisning vid högskola: Nationellt och europeiskt”

Särskilt stöd för studenter med särskilda behov

Studenter som har behov av särskilda arrangemang för att kunna delta i undervisning och examination kan få det om behovet beror av en varaktig funktionsnedsättning. Lärare eller examinator ska inte själva besluta om sådant, utan det gör Enheten för studentstöd.

Läs mer “Särskilt stöd för studenter med särskilda behov”

IKT: Verktyg för examination

KAU har två verktyg för att hantera specifika examineringsrelaterade saker. Dels Ouriginal för textjämförelse (för att upptäcka plagiering) och dels Inspera för digital salstentamen. Dessutom har vi förstås Canvas och funktionaliteten med inlämningsuppgifter och Quiz.

Läs mer “IKT: Verktyg för examination”

Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz

Med Canvas Quiz-funktion har tidigare salstentaform ersatts av multiple-choice och essäfrågor. Det handlar om examination i stora studentgrupper. Erfarenheter, utmaningar och lärdomar från ett projekt vid ämnet Företagsekonomi.

Läs mer “Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz”

Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment

Det är svårt att bedöma laborativa moment och muntliga examinationer på ett praktiskt hanterbart och rättssäkert vis. Traditionellt har bedömningskriteriet för laborativa moment bara varit krav på aktivt deltagande, medan den skriftliga laborationsrapporten är det som betygssätts. Därmed blir det praktiska momentet i princip inte betygsgrundande trots att laborativa färdigheter och procedurkunskaper är en central del av ämnesinnehållet. I detta projekt har lärarna undersökt om bedömningsmatriser kan vara ett sätt att göra dessa moment bedömningsbara.

Läs mer “Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment”

GDPR

Som lärare hanterar vi en hel del personuppgifter. Vi gör det i direkt form vad gäller studenters personuppgifter och vi har ansvar för hur studenterna hanterar personuppgifter i undervisningen, t.ex. när de skriver uppsatser och gör enkäter eller intervjuer. GDPR reglerar hur vi får göra detta.

Läs mer “GDPR”