Tips: Fasta Fråga-läraren-tider

Många studenter drar sig för att ställa frågor till läraren, särskilt när det är stora studentgrupper eller när undervisningen är på distans och inte minst när frågan måste ställas i skrift. Och läraren kan å sin sida uppleva att det kommer för många frågor om samma sak, trots att det är en minoritet av studenterna som frågar. Fasta frågetider är ett sätt att lösa problemet.

Läs mer “Tips: Fasta Fråga-läraren-tider”

Checklista för bra kurshemsida i Canvas

Det här är en checklista för dig som är kursledare/lärare i en universitetskurs med hemsida i Canvas. Den bygger på robusta principer för hur en bra studiemiljö för studenter bör se ut och gör dessutom livet lättare för dig som är lärare. Använd den för att se att du inte oavsiktligt missar något viktigt.

Läs mer “Checklista för bra kurshemsida i Canvas”

IKT: Verktyg för examination

KAU har två verktyg för att hantera specifika examineringsrelaterade saker. Dels Ouriginal för textjämförelse (för att upptäcka plagiering) och dels Inspera för digital salstentamen. Dessutom har vi förstås Canvas och funktionaliteten med inlämningsuppgifter och Quiz.

Läs mer “IKT: Verktyg för examination”

Tips: Ordning och reda på material i Canvas

Här är några konkreta, praktiska råd om hur du använder funktionerna i Canvas för att sprida instruktioner och annat material på ett strukturerat sätt. Du spar tid, gör det lättare att använda tidigare material vid nästa kurstillfälle, gör det lättare att samarbeta med kollegor. Och framför allt: Du gör livet lättare för studenterna!

Läs mer “Tips: Ordning och reda på material i Canvas”

Tips: Struktur i kursen med Canvas ‘Planera mera’

Med canvasverktyget Planera mera kan du hjälpa studenterna att skapa struktur i studiearbetet och i sin planering. Dessutom hjälper verktyget dig att bedöma arbetsbelastningen med ditt kursupplägg. Har du gjort ett rimligt upplägg?

Läs mer “Tips: Struktur i kursen med Canvas ‘Planera mera’”

Canvas: Extra tid vid examination för vissa studenter

Ett vanligt stöd för studenter med dyslexi är att få extra tid vid skriftliga examinationer. Använder du Canvas för tentan är det enkelt att anpassa tentamenstiden för enskilda studenter.

Läs mer “Canvas: Extra tid vid examination för vissa studenter”