Ramar och regler för undervisning vid Karlstads universitet

Undervisning vid Karlstads universitet, en statlig myndighet, regleras genom lokala policies och regler. Dessa styrande dokument harmonieras med lagar, förordningar, rekommendationer och överenskommelser på nationell och europeisk nivå. Härifrån hittar du till de flesta av de lokala styrande dokumenten.

Läs mer “Ramar och regler för undervisning vid Karlstads universitet”

Ramar och regler för undervisning vid högskola: Nationellt och europeiskt

Undervisning vid en statlig myndighet regleras nationellt genom lagar, förordningar och rekommendationer. Dessa harmonieras också med överenskommelser på europeisk nivå. Härifrån hittar du till de flesta av dessa.

Läs mer “Ramar och regler för undervisning vid högskola: Nationellt och europeiskt”

GDPR

Som lärare hanterar vi en hel del personuppgifter. Vi gör det i direkt form vad gäller studenters personuppgifter och vi har ansvar för hur studenterna hanterar personuppgifter i undervisningen, t.ex. när de skriver uppsatser och gör enkäter eller intervjuer. GDPR reglerar hur vi får göra detta.

Läs mer “GDPR”