Tips: Testa färdigheter online på nya sätt

Tre förslag på alternativa sätt att examinera kursmål av färdighetstyp.

Tipset kommer från ett blogginlägg av Linnea Björk Timm, Linköpings universitet.

Sammanhang och lösning

“Somliga examinationer är tänkta att testa studenters färdigheter. Färdigheten kan vara att skriva programkod, att skapa ett textilt konstverk eller att leda en lektion i NO. Här kan det krävas en hel del uppfinningsrikedom för att översätta det till ett digitalt format, men några förslag som vi kan ge är:

Låt studenterna spela in en instruktionsfilm där de förklarar hur de har skapat kod för ett visst program.

Låt studenterna dokumentera processen att ta fram det textila hantverket och sammanställa till en berättelse.

Låt studenterna arbeta med distansverktyg som Zoom och Teams för att hålla sin lektion, kanske för kurskamrater. Det är också ett sätt att förbereda studenterna för att all undervisning inte sker fysiskt i ett klassrum.”