Praktisk användning av AI för lärare och studenter

I denna videoserie får du praktiska tips om hur du kan använda AI i ditt klassrum.

Videoserien består av fem delar. Klicka på de tre linjerna i högra hörnet för att välja den del du vill se.

  • Del 1: Introduction to AI for Teachers and Students
  • Del 2: Large Language Models (LLMs)
  • Del 3: Prompting AI
  • Del 4: AI for Teachers
  • Del 5: AI for Students