Smartare undervisning med AI Magazine

Möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens (AI) har väckt stor uppmärksamhet i utbildningssektorn. AI används flitigt, men mycket är fortfarande okänt och det finns många missuppfattningar. Det är dags för en tidning om AI som bidrar med information och inspiration för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning!

Tidningen “Smarter education with AI” innehåller praktiska tips för din undervisning, intervjuer och mycket annat.

Läs “Smarter education with AI” från Npuls september 2023.

The new magazine Smarter Education with AI