Skriva akademisk text: Hur gör man?

Universitetsbiblioteket har samlat material om hur studenterna skriver en akademisk text, till exempel en vetenskaplig uppsats eller rapport. Du kan läsa hur en akademisk text ska vara uppbyggd, hitta länkar till Skrivguiden, få tips för att undvika plagiat och information om källkritik. Du kan alltid informera studenterna om att de kan kontakta Skrivhandledningen för att få personlig hjälp med sitt skrivande på plats eller via Zoom.

Universitetsbibliotekets sida om akademiskt skrivande. Med den länken som utgångspunkt kan du hitta mer stöd kring referenshantering, upphovsrätt och allt om tillgängliga resurser för skrivstöd samlat under menyvalet SKRIVA & REFERERA.

Fler resurser

Lunds universitet har publicerat en samling korta videofilmer som är öppna resurser. Filmerna finns i dubbla versioner – svenska och engelska. Den svenska samlingen innehåller 36 filmer om från cirka en till sex minuter vardera. Den engelska samlingen innehåller något färre.

Filmerna bildar en MOOC (Massive Open Online Course). De är alltså öppna resurser, så du kan använda alla eller några av filmerna i din kurs och för dina studenter.

Här finns de: Akademiskt skrivande/Academic Writing.